Elektronické podnikání (KEM/EPO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s možnostmi použití aplikací informatiky v podnikání. Seznámit s postavením informačních systémů v elektronickém podnikání, integrovanými řešeními, jednotlivými částmi a jejich funkcemi. Poskytnout přehled o možnostech obchodování z pohledu managementu i zákazníka. Seznámit s možnostmi využití Internetu v marketingu.

Vyučující:

Prezenční studium