Projekt v mezinárodním virtuálním týmu (KPM/HRP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Poskytnout studentům základní poznatky o specifikách spolupráce v mezinárodních virtuálních týmech. Prohloubit dovednosti pracovat v mezinárodních týmech prostřednictvím řešení a zpracování vybraných témat z oblasti řízení lidských zdrojů. Rozvíjet jazykové kompetence studentů. Poskytnout zkušenosti z mezinárodní odborné spolupráce, které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti studentů na trhu práce.

Vyučující:

Prezenční studium