Bak. st. zkouška z financí a účetnictví (KFU/SBZFU)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Josef Červený, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Státní závěrečná zkouška

Anotace

Ověření komplexních znalostí ve zvoleném studijním zaměření daného studijního oboru, ověření schopnosti aplikovat teoretické poznatky na ekonomickou praxi, prezentace a obhajoba bakalářské práce.Vyučující:

Prezenční studium