SAP (KFU/SAP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 3+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jitka Zborková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s finančním výkaznictvím velkých účetních jednotek a představit možnosti programu SAP. Objasnit strukturu programu, způsob práce s tímto softwarem, jeho výhody a nevýhody a konfrontovat s alternativními způsoby vedení finančního výkaznictví. Diskutovat zpracovávané případové studie a vést studenty k obhajobě svých řešení.

Vyučující:

Prezenční studium