Historická geografie (KGE/HIG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Uvést studenty do geografického výzkumu lokality či regionu a geografických změn během časového období. Důraz je kladen zejména na objasnění historických kořenů současného stavu geografické organizace společnosti v území.

Vyučující:

Prezenční studium