Company culture and performance (KPM/APKV)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'PhDr. Milan Jermář, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům přehled o významu podnikové kultury, jejích funkcích a typech. Vysvětlit propojení mezi hlavními prvky organizačního chování. Vést studenty k osvojení aktuálních poznatků o možnostech tvorby a rozvíjení podnikové kultury. Vysvětlit vazby mezi různými stránkami organizační dynamiky, podnikové kultury a reálné výkonnosti organizace.

Vyučující:

Prezenční studium