Ekonomické minimum 2b (KFU/EM2B)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Charakterizovat soustavu veřejných rozpočtů v ČR, vysvětlit strukturu státního rozpočtu a rozpočtový proces, vysvětlit principy financování územních samosprávných celků a veřejnoprávních organizací, charakterizovat financování nevládních neziskových organizací a jejich vztah k veřejným rozpočtům, vysvětlit problematiku veřejných výdajů v ČR s důrazem na výdaje na sociální zabezpečení.Vyučující:

Prezenční studium