Praktická aplikace podnikové ekonomiky (KPM/PAPE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Přiblížit vybrané oblasti podnikové ekonomiky v praxi, seznámit s praktickými příklady podnikové reality od procesu zahájení podnikatelské činnosti až po aspekty okolí podniku a specifika jednotlivých činností podniku. Pomocí vhodně zvolených vyučovacích metod (případové studie, přednášky odborníků z praxe, konkrétní ukázky dobré a špatné praxe) propojit a doplnit znalosti ze základního kurzu podnikové ekonomiky.

Vyučující:

Prezenční studium