Makroekonomie 2 (KEM/MAKR2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předat studentům základní znalosti o jednotlivých makroekonomických teoretických konceptech ve světové ekonomické teorii a o možnostech a důsledcích jejich praktických hospodářsko-politických implikací. Vysvětlit reálné ekonomické jevy a procesy na úrovni národního hospodářství včetně vztahů se zahraničím.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)