Obecná ekonomická teorie (KEM/DOET)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 3+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Prof. Ing. Ján Pokrivčák, Ph.D., M.S.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Prohloubit znalosti v oblasti mikroekonomie a makroekonomie z magisterského studijního programu. Analyzovat vybrané determinanty chování dílčích trhů i ekonomiky jako celku v krátkém i dlouhém období na základě současného stupně poznání ve světové ekonomické teorii. Správně hodnotit příčiny a následky ekonomických procesů a jejich dopad na podniky. Odlišit pozitivní a normativní přístup v ekonomické analýze. Aplikovat získané poznatky na téma své disertační práce.

Vyučující:

Prezenční studium