Controlling procesů (KPM/CPR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jaroslav Svoboda'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Nnaučit studenty porozumět formulaci strategických cílů na úrovni procesů. Seznámit je s nástroji implementace strategie do procesů. Vvysvětlit studentům přístupy vedoucí ke zvyšování efektivnosti výstupů. Vybavit je znalostmi pro monitorování představených hodnot v procesech.


Vyučující:

Prezenční studium