Finanční řízení podniku v angličtině (KFU/AFRPO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 7
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 2+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními principy, teoriemi a praktickými aplikacemi z oblasti finančního řízení podniku se zaměřením na investiční rozhodování, dlouhodobé financování a treasury management. Naučit studenty aplikovat teoretické poznatky na konkrétních praktických příkladech.

Vyučující:

Prezenční studium