Nákup, prodej, kooperace (KPM/NPK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s řešením náročných i běžných teoretických a praktických problémů v oblasti vztahů se zákazníkem (Customer Relationship), ať již jde o podnikový nákup, řízení zásob a jejich skladování, prodej nebo kooperaci za využití případových studií z naší i zahraniční praxe.

Vyučující:

Prezenční studium