Produktivita zemědělských podniků, poptávka po potravinách a potravinová bezpečnost ve státech střední a východní Evropy


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D.
Číslo projektu:16-02760S
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2016-2018

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt se bude zabývat třemi vzájemně propojenými oblastmi: 1. Jak změny světových cen komodit a změny příjmů ovlivňují poptávku po potravinách a kvalitu stravy v zemích střední a východní Evropy, zejména v České republice. 2. Jak jsou světové ceny komodit přenášeny do národních cen. 3. Jaký je dopad zemědělské politiky a zvláště dotací v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie na produktivitu zemědělských podniků ve střední a východní Evropě. Dále bude projekt zkoumat, jak mohou být sociální, ekonomická a zemědělská politika využity k řešení problému nedostatečné potravinové a výživové bezpečnosti ve střední a východní Evropě, zejména u některých ohrožených skupin obyvatel – nízkopříjmové skupiny, minority.