Vzdělávání pracovníků veřejné správy a samosprávy o principech řízení EU


Hlavní řešitel na FEK: Ing. et Ing. Miloš Nový
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

spoluřešitel