Výzkumný tým - Aplikace kvantitativních metod v ekonomických disciplínách

vedoucí:
  doc. RNDr. Mikuláš GANGUR Ph.D.
gangur@kem.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Cílem práce vědeckého týmu je aplikace kvantitativních metod v různých ekonomických disciplínách. S ohledem na různorodost jednotlivých disciplín je výzkum rozdělen do několika okruhů problémů a jejich řešení. Prvním z nich jsou řešení problémů predikce vývoje a chování finančních trhů pomocí různých přístupů, metod a nástrojů. Při řešení problémů druhé oblasti jsou aplikovány metody z oblasti management science se zaměřením na řešení distribučních problémů a optimalizace. Poslední skupinou je aplikace metod z oblasti experimentální ekonomie a ekonometrie.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. lukasl@kem.zcu.cz 3107
JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D. martinci@kem.zcu.cz 3110
Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D. pitrovak@kem.zcu.cz 3003, 3113
doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@kem.zcu.cz 3168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., Ph.D. jpokriv@kem.zcu.cz 3101
doc. Ing. Miroslava RAJČÁNIOVÁ, Ph.D. rajcanio@kem.zcu.cz 3101
Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D. svobodm@kem.zcu.cz 3100

Dokumenty ke stažení a odkazy

Skupina: MODELY OCEŇOVÁNÍ OPCÍ (Lukáš, Gangur, Svoboda, Mičudová)
Skupina: VÝZKUM NÁSTROJŮ DATA MININGU A JEJICH VYUŽITÍ PRO ŘEŠENÍ EKONOMICKÝCH PROBLÉMŮ (Gangur, Svoboda)
Skupina: VÝZKUM PROBLÉMŮ V ŘÍZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ SE ZAHRNUTÍM GLOBÁLNÍCH ASPEKTŮ (Pokrivčák, Rajčániová, Martinčík, Plevný)
Skupina: ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH VARIANT DISTRIBUČNÍHO PROBLÉMU (Plevný, Gangur)
Skupina: VYUŽITÍ PREDIKTIVNÍCH TRHŮ V MANAGEMENTU PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ (Gangur)
Skupina: ŘEŠENÍ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH PROBLÉMŮ PRIZMATEM EXPERIMENTÁLNÍ EKONOMIE (Martinčík)

Kontakt

  • Telefon:

Adresa: