Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.

Fotografie
tajemnice Fakulty ekonomické
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail pitrovak@kem.zcu.cz
telefon  377633003, 3113
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, UL405b
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

KEM/SZD Statistické zpracování dat
MRGV1 Metody regionálně-geografického výzkumu I
STA Statistika