Fotografie

Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.

vedoucí projektové kanceláře
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka střediska projektových aktivit

e-mail jircingo@kpm.zcu.cz
telefon  377633610
konzultační/úřední hodiny  Út 12:30 - 13:30, UK418, Po předchozí domluvě emailem.
kancelář  UK418

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MNGK Management
PM Projektový management
PPM Řízení portfolia projektů
ROP Rozpočtování projektů
TMP Taktický management podniků