Fotografie

doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice centra cestovního ruchu
členka oborové rady FEK

e-mail dagmar.jakubikova@seznam.cz
telefon  377633365
kancelář  CD 207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DSMF Strategický marketing firmy
MTGB Marketingové aplikace