Fotografie

doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail leger@kmo.zcu.cz
telefon  377633312
konzultační/úřední hodiny  St 8:30 - 9:30, Univerzitní 22, KMO, Od 1. do 8. 6. státní zkoušky, konzultace nejsou.
kancelář  UK 518

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

KK Komerční komunikace
MINT Marketing na internetu
TOJ Trénink obchodního jednání
VT Výzkum trhu