doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

Fotografie
děkanka Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího katedry financí a účetnictví
předsedkyně vědecké rady
zástupkyně vedoucího centra podnikání a udržitelnosti
vyučující katedry financí a účetnictví
garant certifikátového programu Daňový specialista
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka oborové rady
 
e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:00, mimo uvedený čas konzultací pouze po předchozí domluvě emailem.
kancelář  UL 403

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAP Ekonomická analýza v podniku
FA Finanční audit
FRP Finanční řízení podniku
FRPO Finanční řízení podniku
OCE Oceňování
PF Podnikové finance