Fotografie

doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

děkanka Fakulty ekonomické
vedoucí katedry financí a účetnictví
předsedkyně vědecké rady FEK
zástupkyně vedoucího centra podnikání
vyučující katedry financí a účetnictví
garant certifikátového programu Daňový specialista
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání

e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633211
konzultační/úřední hodiny  Út 8:30 - 9:30, Platné pro LS
kancelář  UK510

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAP Ekonomická analýza v podniku
FA Finanční audit
FRP Finanční řízení podniku
OCE Oceňování
PF Podnikové finance