Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vedoucí centra celoživotního vzdělávání
vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, konzultace mimo uvedené časy možné domluvit e-mailem či telefonicky (602 549 615)
Út 11:00 - 12:00, CD205 (Cheb)
St 13:30 - 14:30, UK 526 (Plzeň), ve dnech mimo jednání kolegia děkanky a AS FEK; v týdnech - 21.3. KH zrušeny (kolegium děkanky)
Čt 17:15 - 18:00, UK 526 (Plzeň)
Čt 9:15 - 10:15, UK 526 (Plzeň), 22.3. - po domluvě možno od 8:30-15:45
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AMINT Marketing na internetu v angličtině
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
CR Cestovní ruch
ELM Obchodní jednání v angličtině
GCR Geografie cestovního ruchu
MANS Management služeb
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
SOS Ochrana spotřebitele