Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, po domluvě e-mailem či telefonicky (602 549 615) i v jiných dnech a časech
Út 10:30 - 12:00, CD 205 (Cheb), a po domluvě; dne 19.3. přesun do času 17:30-18:30 z důvodu účasti na školení PO
St 13:30 - 15:00, UK 526 (Plzeň), ve dnech mimo jednání kolegia děkanky (27.2., 20.3., 17.4.) a jednání AS FEK (27.2., 27.3., 24.4.)
Čt 16:30 - 17:00, UK 526 (Plzeň), po domluvě jiné časy ve čtvrtek kromě 11-13
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AMINT Marketing na internetu v angličtině
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
CR Cestovní ruch
ELM Obchodní jednání v angličtině
GCR Geografie cestovního ruchu
MANS Management služeb
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
SOS Ochrana spotřebitele