Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vedoucí centra celoživotního vzdělávání
vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
spolupracovník střediska projektových aktivit
člen Akademického senátu FEK
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  UK 526, CD 205, konzultace mimo uvedené časy možné domluvit e-mailem či telefonicky (602 549 615)
Út 14:15 - 15:45, CD205 (Cheb)
Čt 9:45 - 11:15, UK 526 (Plzeň)
kancelář  CD205, UK526

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2005-2012 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, (Ph.D.) - Téma disertační práce: Vliv cestovního ruchu na regionální rozvoj
2000-2005 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management (Ing.)
1992-2000 Gymnázium Cheb

Odborná praxe

2010-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
2008-2010 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, proděkan pro projektovou činnost
2006-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb, odborný asistent
2005 SodexxHo Pass ČR a.s., oddělení rozvoje, Manager Shadowing Program - stážista, 1 týden
2004-2005 Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, praktikant, 10 měsíců
2004-2006 Západočeská univerzita v Plzni, KEU, SVRR (spolupráce na projektech, výuka vybraných předmětů)
2002 Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth, Německo, praktikant, 2 měsíce
2002-2003 Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomické oddělení, projektový pracovník - Nákladová analýza Univerzitní knihovny, 4 měsíce

Speciální kurzy a další vzdělávání

2012 Informační systém Magion, školení
2011 English School of Edinburgh, UK, 14-ti denní kurz anglického jazyka
2009 English Language Academy, Malta, 14-ti denní kurz anglického jazyka
2006 Školení tutorů pro tvorbu a administrování kurzů v e-learningu (LMS Unifor), Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni
2006 Školení tutorů pro tvorbu a administrování kurzů v e-learningu (Moodle), Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni
2005 Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement - Fokusreihe Tourism Management - Event Management and Event Tourism
2005 Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement - Fokusreihe Tourism Management - International Sport Tourism
2000 Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe

Odborné stáže

2006 Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA, společný semestrální kurz
2006 Universität Bayreuth, studijní pobyt (1 měsíc)
2006-dosud výuka na zahraničních univerzitách, v rámci programu LLP-Erasmus: HS Harz, TU Kaiserslautern, INUAF Loulé, FH Würzburg-Schweinfurt
2003-2004 Universität Bayreuth, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, studijní pobyt, Erasmus, 1 rok
2003 Universität Kaiserslautern, Fachbereich Architektur, Raum- und Umweltplanung, Bauingenieurwesen, Lehrstuhl für Regionalentwicklung und Raumplanung, studijní pobyt, GFPS-stipendium, 6 měsíců
2001-2002 Universität Bayreuth, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, studijní pobyt, 1 rok
1996-1997 Städtisches Wirtschaftswissenschaftliches und Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium Bayreuth, Německo, 6 měsíců

Ostatní profesionální aktivity

2008 Dům techniky Plzeň, s.r.o., výuka modulů dalšího vzdělávání (oblast internetového marketingu)
2008 Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, spolupráce na přípravě a výuce modulů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - oblast cestovního ruchu
2008 LLP-Erasmus, kontaktní osoba - FH Würzburg-Schweinfurt (Německo)
2008 LLP-Erasmus, kontaktní osoba TU Kaiserslautern (Německo)
2008-dosud ROP Severozápad, externí hodnotitel projektů (Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad)
2008-2009 ÚCV ZČU, Příprava a výuka modulů dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a marketingu (projekt Konstantinolázeňská škola podnikání)
2007 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji, spoluautor, společně s J. Ježkem (SVRR, FEK, ZČU)
2007 Gymnázium Cheb, Příprava a výuka modulu Projektový management ESF projektů ve sféře vzdělávací (v rámci projektu ESF - Vzdělávání ICT koordinátorů)
2007 Sokrates-Erasmus, kontaktní osoba - TU Kaiserslautern (Německo)
2007 Sokrates-Erasmus, kontaktní osoba - FH Würzburg-Schweinfurt (Německo)
2006-2007 Organizace dvou seminářů pro studenty, ve spolupráci se zahraničními lektory (LLP-Erasmus), např. téma: "Kulturní rozdíly - překážka pro obchodní vztahy?"
2006 Sokrates-Erasmus, kontaktní osoba - TU Kaiserslautern (Německo)
2006 Sokrates-Erasmus, kontaktní osoba - FH Würzburg-Schweinfurt (Německo)
2004-2007 Promoflexx International Promotion & Business Services (www.promoflexx.com), nezávislý spolupracovník, člen týmu
2002-2008 Universität Kaiserslautern, Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung,, INTEREG IIIA projekt "Dobré sousedství" / "Gute Nachbarschaft", (www.dobre-sousedstvi.info), nezávislý projektový pracovník
2001-dosud Nezávislý překladatel, tlumočník a konzultant