Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.

Fotografie
tajemnice Fakulty ekonomické
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail pitrovak@kem.zcu.cz
telefon  377633003, 3113
konzultační/úřední hodiny  Út 12:00 - 13:00, UL405
kancelář  UL 405

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

KEM/SZD Statistické zpracování dat
MRGV1 Metody regionálně-geografického výzkumu I
STA Statistika