Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.

Fotografie
tajemnice Fakulty ekonomické
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail pitrovak@kem.zcu.cz
telefon  377633003, 3113
konzultační/úřední hodiny  Út 12:00 - 13:00, UL405
kancelář  UL 405

Odborný životopis

Vzdělání

2006-2012 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, doktorské studium
2001-2006 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, zaměření: Ekonomicko-statistická analýza, získán titul Ing.