prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.

Fotografie vyučující katedry financí a účetnictví
členka vědecké rady
členka oborové rady
 
e-mail ldvorako@kfu.zcu.cz
telefon  377633207
konzultační/úřední hodiny  Čt 9:00 - 10:00, UK 514
kancelář  UK514

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy
MUC Manažerské účetnictví
UC1 Účetnictví 1