prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.

Fotografie vyučující katedry financí a účetnictví
členka vědecké rady
členka oborové rady
 
e-mail ldvorako@kfu.zcu.cz
telefon  377633207
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 11:00, V době on-line výuky na FEK konzultační hodiny probíhají on-line formou po předchozí domluvě e-mailem
kancelář  UK514

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy
MUC Manažerské účetnictví
UC1 Účetnictví 1