Fotografie

prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc.

předsedkyně oborové rady FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK
spolupracovnice centra podnikání

e-mail ldvorako@kfu.zcu.cz
telefon  377633207
konzultační/úřední hodiny  St 12:00 - 13:00, UK 514
kancelář  UK514

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy
MUC Manažerské účetnictví
UC1 Účetnictví 1