Fotografie

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

vyučující katedry financí a účetnictví
členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK
spolupracovnice centra podnikání

e-mail ldvorako@kfu.zcu.cz
telefon  377633207
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 11:00, UK 514, V době zkouškového období se konají konzultace po domluvě konkrétního termínu.
kancelář  UK514

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2017 Ocenění: European Women in Business, Best Female Acounting and Finance Academic 2017 - Czech Republic, WIB Worldwide
2007 Prof. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FMMI, obor: Řízení průmyslových systémů
2006 Ocenění: vítěz soutěže Microsoft Industry Awards 2006, kategorie Nejlepší řešení pro školství a vzdělávání, spoluřešitel projektu Účetnictví na CD-ROM, třídílná multimediální učebnice
1997 Doc. - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, obor: Počítačově integrované výrobní systémy
1992 CSc. - Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická, obor: Pedagogika
1975 Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, obor: Učitelství ekonomických oborů

Odborná praxe

2010-2015 Vedoucí katedry financí a účetnictví, ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická
2000-2011 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, akademický pracovník
2000-2007 Vedoucí katedry průmyslového inženýrství a managementu, ZČU v Plzni, Fakulta strojní
1997-dosud Školitel doktorského studia
1992-dosud Západočeská univerzita v Plzni, akademický pracovník
1990-dosud Realizace aplikačních projektů v hospodářské praxi v oblasti podnikových informačních systémů, měření a řízení výkonnosti, externího a interního auditu, lektorská činnost, účetní poradce
1975-1992 Obchodní akademie Plzeň, středoškolský učitel ekonomických předmětů
Finanční řízení podniku se zaměřením na účetní a daňové aspekty
Jazyk – anglický, německý, ruský – pokročilá úroveň
Manažerské účetnictví a controlling
Měření a řízení výkonnosti podniku v ekonomickém, environmentálním a sociálním kontextu
Podnikové informační systémy

Speciální kurzy a další vzdělávání

10/2018 International Financial Reporting Standards v praxi, certifikát
2007 Business English Focused on Finance and Accounting, certifikát
2001 Mezinárodní certifikát Controlling - Control and Management of Expenses, International Education Society, certifikát

Odborné stáže

23.9.2018-30.9.2018 Ekonomická univerzita v Bratislavě, přednáškový pobyt, 2018
8/2018 Central School of English Dublin, Ireland, studijní pobyt
9/2017 University of Economics, Bratislava, Slovenská republika, přednáškový pobyt
6/2017 Global School of English, Edinburgh, Scotland, studijní pobyt
9/2016 University of Economics, Bratislava, Slovenská republika, přednáškový pobyt
9/2015 EMSS Bergeggi, Italy, studijní pobyt
2014 Studijní pobyt - University of Zielona Gora, Polsko
2012 Přednáškový pobyt - University of Zielona Gora, Polsko
2010 Studijní stáž – St Brelade´s College, Jersey, United Kingdom
2009 Přednáškový pobyt - University of Gaziantep, Turecko
2009 Studijní stáž – Centre for English Language Teaching, Cardiff, United Kingdom
2006 Studijní stáž - European Communication Services, Edinburgh, United Kingdom
2002 Studijní stáž - Shane English School, Oxford, United Kingdom
1996 Odborná stáž u společnosti EXACT Holding B. V., Delft, Nizozemsko

Ostatní profesionální aktivity

7/2018-dosud Člen Odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2/2018-dosud Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
2016-dosud Člen ediční rady časopisu Český finanční a účetní časopis
2011-dosud člen redakční rady časopisu Trendy v podnikání ( Business trends)
2011-2016 člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
2011-dosud člen vědecké redakce nakladatelství NAVA
2008-2018 člen Národní účetní rady ČR
2008-dosud člen Vědecké rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni
2005-dosud člen Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
2004-dosud člen oborové rady v doktorském studijním programu Řízení a ekonomika podniku, ČVUT v Praze, Strojní fakulta
2000-2013 člen oborové komise a oponent Fondu rozvoje VŠ
2000-2010 zkušební komisař v systému Vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR, pro disciplinu Účetnictví – principy a techniky
1999-2010 člen Akademického senátu ZČU v Plzni
1999-2001 předseda Akademického senátu Strojní fakulty ZČU v Plzni
1997-dosud člen komisí pro habilitační řízení
1997-dosud předseda a člen komisí pro obhajoby disertačních prací
1996-2018 člen oborové rady v doktorském studijním programu Strojní inženýrství, studijní obor Průmyslové inženýrství a management, ZČU v Plzni, Strojní fakulta
1996-2016 předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Fakultě strojní ZČU v Plzni
1990-dosud Lektorská a vzdělávací činnost pro profesní a vzdělávací instituce a pro podniky v oblasti finančního účetnictví, manažerského účetnictví, controllingu, daní, podnikových informačních systémů
člen oborové rady v doktorském studijním programu Ekonomika a management, ZČU v Plzni, FEK, (2010-dosud), předseda oborové rady (od roku 2015-2018)
člen Výkonného výboru Svazu účetních ČR (1996 - 2018), víceprezident Hlavního výboru Svazu účetních ČR (2008 - 2016), člen Komory certifikovaných účetních (1996 - dosud)
Vedoucí výzkumného týmu Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe, FEK ZČU, 2017 - 2018