Fotografie

Ing. Mgr. PETRA SKÁLOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail skalovap@kpm.zcu.cz
telefon  377633616 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Čt 14:30 - 15:30, UK 422, Dne 1.3.2018 se konzultační hodiny z důvodu školení přesouvají na 17:30 hodin. Během zkouškového období uvedené KH neplatí a konzultace je nutné domlouvat prostřednictvím e-mailu.
kancelář  UK 422, CD 316

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

BMM Management, marketing
BZEU Základy ekonomiky a účetnictví
KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy
KPM/PRX Praxe
MAN1 Management 1
MANKP Management a kvalita péče
MKPZ Management a kvalita péče
NPK Nákup, prodej, kooperace
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
PEP Personalistika
PMA Řízení podnikatelských projektů
SMSP Specifika MSP
ZAP Základy podnikání