Fotografie

doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail cimler@kmo.zcu.cz
telefon  377633305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Út 8:30 - 9:30, UK 522, dne 23.10.2017 změna 9:30-10:30
kancelář  UK 522, CD 207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MMO Marketing a management obchodních podniků
OL Obchodní logistika
ORO Organizace a řízení obchodu
OS Obchod a služby
PROMO Marketingový projekt
SBP Seminář k bakalářské práci
SBZOS Bakalářská státní zkouška OS