Fotografie

doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

vedoucí střediska pro výzkum regionálního rozvoje
zástupce vedoucího katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail jezekji@kge.zcu.cz
telefon  37763mobil 602 510 598
konzultační/úřední hodiny  Čt 10:00 - 11:00, UK 523, nutno se předem ohlásit
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

REE Regionální ekonomika
REG1 Regionální ekonomika a reg. politika
RMM Regionální a městský management a mtg.
ÚP Územní plánování a urbanismus
URBIO Geografie města