doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail novotnam@kge.zcu.cz
telefon  377633066
konzultační/úřední hodiny  Út 13:00 - 14:00, UK 515
kancelář  UK 515

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG1 Ekonomická geografie 1
EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GEO1 Geovědy 1
GISB1 Geografické informační systémy
GISHG Gis v humánní geografii
GISS GIS ve škole
GMO Geografie malé oblasti
GMOB Geografie malé oblasti
SRGV1 Samostatná terénní praxe
TRG Teorie a metodologie geografie