doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

vyučující katedry geografie
člen vědecké rady FEK
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen oborové rady FEK
člen Akademického senátu FEK

e-mail dokoupil@kge.zcu.cz
telefon  377633060
konzultační/úřední hodiny  Út 10:15 - 11:00, UK 523, nebo po předchozí domluvě
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG2 Ekonomická geografie 2
EU Evropská unie
GBAS Geografie Bavorska a Saska
GEVS Geografie Evropy
GPK Geografie Plzeňského kraje
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
ÚP Územní plánování a urbanismus
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech