Fotografie

doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
vyučující katedry geografie
člen vědecké rady FEK
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail dokoupil@kge.zcu.cz
telefon  377633060
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 13:00, UK 523
Út 10:00 - 11:00, UK 523
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG2 Ekonomická geografie 2
EU Evropská unie
GBAS Geografie Bavorska a Saska
GEVS Geografie Evropy
GPK Geografie Plzeňského kraje
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
ÚP Územní plánování a urbanismus
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech