Fotografie

Ing. Petr JANEČEK

zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
interní doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Út 8:30 - 10:00, CD 207
St 9:00 - 11:00, UK 522, další konzultace na základě domluvy
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OS Obchod a služby