Fotografie

Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu
člen Akademického senátu FEK

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Út 14:50 - 16:00, CD 207, další konzultace na základě e-mailové dohody
Čt 15:45 - 17:25, UK 522, 12.4. a 19.4. KH odpadají, náhrada bude 11.4. od 15:00 - 17:00 další konzultace na základě e-mailové dohody
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
GCM Grafika a copywriting pro marketing
GCR Geografie cestovního ruchu
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OL Obchodní logistika
OS Obchod a služby