Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

Fotografie vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu
 
e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Út 13:55 - 14:40, CD 206
St 13:55 - 15:35, UK 522
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
GCR Geografie cestovního ruchu
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OL Obchodní logistika
OS Obchod a služby