Fotografie

Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu
člen Akademického senátu FEK

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  CD 207, během zkouškového období a prázdnin konzultace na základě e-mailové dohody
UK 522, během zkouškového období a prázdnin konzultace na základě e-mailové dohody
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
GCM Grafika a copywriting pro marketing
GCR Geografie cestovního ruchu
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OL Obchodní logistika
OS Obchod a služby