Fotografie

Ing. Petr JANEČEK, Ph.D.

zástupce vedoucího centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu

e-mail janecp00@kmo.zcu.cz
telefon  377633317
konzultační/úřední hodiny  Út 8:30 - 10:00, CD 207
St 9:00 - 11:00, UK 522, Dne 13.12.2017 budou KH přesunuty na 18. 12.2017 od 19:00
kancelář  UK 522

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CR Cestovní ruch
GCM Grafika a copywriting pro marketing
GCR Geografie cestovního ruchu
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
OS Obchod a služby