Fotografie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

člen vědecké rady FEK
člen oborové rady FEK

e-mail emil.vacik@vse.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array


Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ASMA Strategický management
MEP Management procesů
MNV Management nevýrobních neziskových organizací a veřejné sféry
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SMA Strategický management
ZMS Základy managementu ve stavebnictví