Fotografie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické
vyučující katedry financí a účetnictví
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail vacik@kfu.zcu.cz
telefon  377633215
kancelář  UL 407a

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ASMA Strategický management
MEP Management procesů
MNV Management nevýrobních neziskových organizací a veřejné sféry
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SMA Strategický management
ZMS Základy managementu ve stavebnictví