Fotografie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

člen vědecké rady FEK
člen oborové rady FEK

e-mail emil.vacik@vse.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array


Odborný životopis

Vzdělání

2006 VŠE Praha, habilitační řízení v oboru Risk Management, Doc.
2003 VŠE Praha, obor Management podniku, Ph. D.
1999-2003 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
1983-1988 VŠSE v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Odborná praxe

2004-dosud FEK ZČU v Plzni, vedoucí katedry KIP
2003-2004 Appian Group a. s., Group Risk Manager
2001-2002 ČEPS Praha, a. s., vedoucí oddělení Podnikatelská strategie
1997-1999 ŠKODA ENERGO, s. r. o., vedoucí útvaru Vodní energetika
1994-1996 KOLIO, s. r. o., jednatel a ředitel firmy
1992-1994 Bukovecké papírny, a. s., obchodní ředitel
1988-1992 Odborný asistent VŠSE v Plzni FE, obor elektronika a měření, lékařská přístrojová technika

Speciální kurzy a další vzdělávání

Státní jazyková zkouška z jazyka německého, anglického a ruského

Ostatní profesionální aktivity

2005-dosud Lektor pilotního vzdělávacího projektu pro NNO Philip Morris Academy
2004-dosud Člen Strategického týmu ZČU v Plzni
1996-1997 Překladatel a odborný konzultant zahraničních firem při zakládání podniků ČR
1993-dosud ZČU v Plzni, Katedra managementu, inovací a projektů, Odborný asistent , obor strategie a řízení podniků
Úvodní workshop k projektu OP RLZ 3. 2. "Inovace bakalářského studijního programu", Cíl workshopu: seznámení členů realizačního týmu s cíli a výstupy projektu
Workshop k problematice využití STRATEXU ve veřejné správě.
Workshop k projektu OP RLZ 3. 2. "Inovace bakalářského studijního programu", Cíl workshopu: zhodnocení dosavadního průběhu projektu a naplánování dalšího postupu
Živnostenské oprávnění pro výuku cizích jazyků, překlady, tlumočení