Fotografie

Ing. Michal MIČÍK

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
interní doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail micikm@kmo.zcu.cz
telefon  377633306
konzultační/úřední hodiny  Út 12:30 - 13:30, CD 205
St 12:30 - 13:30, UK 518
St 9:00 - 10:00, UK 518
kancelář  UK 518, CD 205

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AMTGA Základy marketingu v angličtině
AMTGB Marketingové aplikace v angličtině
MINT Marketing na internetu
MSO Marketing služeb - ošetřovatelství
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
PROMO Marketingový projekt
SBP Seminář k bakalářské práci