Fotografie

Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen Akademického senátu FEK

e-mail micikm@kmo.zcu.cz
telefon  377633306
konzultační/úřední hodiny  UK 518, během zkouškového období ZS dle domluvy.
kancelář  UK 518, CD 205

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AMINT Marketing na internetu v angličtině
AMTGA Základy marketingu v angličtině
AMTGB Marketingové aplikace v angličtině
MINT Marketing na internetu
MSO Marketing služeb - ošetřovatelství
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
PROMO Marketingový projekt
SBP Seminář k bakalářské práci