Fotografie

Ing. Michal Mičík, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail micikm@kmo.zcu.cz
telefon  377633306
konzultační/úřední hodiny  Čt 9:00 - 10:30, UK 518, konzultační hodiny dne 21.3. se RUŠÍ a budou nahrazeny 20.3. mezi 9:00 a 10:30.
kancelář  UK 518, CD 205

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2014-2018 ZČU v Plzni, fakulta ekonomická - doktorské studium, interní doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
2012-2014 ZČU v Plzni, fakulta ekonomická - navazující studium, obor Management podniku
2009-2012 ZČU v Plzni, fakulta ekonomická - bakalářské studium, obor Management obchodních činnností
2001-2009 Gymnázium Stříbro

Odborná praxe

2015-dosud FEK ZČU v Plzni, Asistent a odborný asistent
2013-2014 ETD Transformátory a.s., Marketing se zaměřením na B2B
2011-2012 Outdoor Concept a.s. (Hannah, Rockpoint), Podpora prodeje a reklama pro tuzemský B2C trh

Speciální kurzy a další vzdělávání

6/2018-6/2023 Marketing CIMA B, Certifikovaný marketingový specialista
11/2014-5/2015 Společný semestrální kurz mezi Marquette University (MI, USA) a Fakultou ekonomickou ZČU (CZ, EU), Společný projekt spojený se 10 denním odborným pobytem a prezentací projektu v USA

Ostatní profesionální aktivity

2/2016-dosud Člen marketingového týmu Fakulty ekonomické ZČU
11/2015-11/2018 Společný semestrální kurz mezi Marquette University (MI, USA) a Fakultou ekonomickou ZČU (CZ, EU), Odborný garant za Fakultu ekonomickou ZČU