Fotografie

Ing. Jiří KUTLÁK

interní doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail kutlak@kpm.zcu.cz
telefon  377633617
konzultační/úřední hodiny  St 10:00 - 10:45, UK413
kancelář  UK413

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
SMP Strategický management podniku
ZM Základy managementu