Bc. Jan POKORNÝ

tajemník Akademického senátu FEK
člen Akademického senátu FEK

e-mail pokorny@students.zcu.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array