Ing. Alena PALACKÁ

tajemnice Akademického senátu FEK
interní doktorandka katedry financí a účetnictví
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka Akademického senátu FEK
náhradník disciplinární komise
 
e-mail astankov@kfu.zcu.cz
telefon  377633219
konzultační/úřední hodiny  St 10:00 - 11:00, UK-507
kancelář  UK-507