Ing. Alena STAŇKOVÁ

interní doktorand katedry financí a účetnictví
e-mail astankov@kfu.zcu.cz
telefon  377633219
konzultační/úřední hodiny  St 12:30 - 13:30, UK 507
kancelář  UK507

Výzkumná a odborná činnost | Publikace