prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

Fotografie
vědecký pracovník katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
člen vědecké rady
člen oborové rady
 
e-mail plevny@kem.zcu.cz
telefon  377633168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  Po, CD301(Cheb), konzultace po domluvě
St, UK425 (Plzeň), konzultace po domluvě
kancelář  CD207, UK425

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
EME Exaktní metody v ekonomii
MEP Management procesů
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy