Fotografie

doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

děkan Fakulty ekonomické
předseda vědecké rady FEK
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail plevny@fek.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Po, CD301(Cheb), konzultace po domluvě
Út, UL403 (Plzeň), konzultace po domluvě
kancelář  CD301, UL403

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
EME Exaktní metody v ekonomii
MEP Management procesů
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy