prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

Fotografie
vědecký pracovník katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen vědecké rady
člen oborové rady
 
e-mail plevny@fek.zcu.cz
telefon  377633168 (Cheb), 3118 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  Po 14:30 - 15:30, Plzeň, po předchozí domluvě
Pá, Cheb, po předchozí domluvě
kancelář  CD207, UK425

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
EME Exaktní metody v ekonomii
KMM Kvantitativní metody v managementu
LOG Logistika
MAM Manažerské modelování
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémyUpdate cookies preferences