Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty ekonomické
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 3359 (CD-207)
konzultační/úřední hodiny  UK-524 (Plzeň), Plzeň: úterý 9:30-11:00. Upozornění: V úterý 18.4. se konzultační hodiny v Plzni ruší z důvodu mé výuky v Chebu (na celé ZČU je pondělní rozvrh).
CD-207 (Cheb), Cheb: pondělí 11:00-12:00. Konzultační hodiny v Chebu se konají také v úterý 18.4. (protože je pondělní rozvrh). Ve středu 19.4. se konzultace v Chebu nekonají.
kancelář  UK-524, CD-207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji