Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty ekonomické
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 3359 (CD-207)
konzultační/úřední hodiny  UK-524 (Plzeň), Plzeň: čtvrtek 27.7. (9:00-10:30), čtvrtek 24.8. (9:00-10:30), čtvrtek 31.8. (9:00-10:30), čtvrtek 7. 9. (9:00-10:30).
CD-207 (Cheb), Cheb: pondělí 28.8. (9:45-10:45), čtvrtek 14.9. (11:00-12:00).
kancelář  UK-524, CD-207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji