doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.

Fotografie
místopředsedkyně Akademického senátu FEK
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka vědecké rady
členka Akademického senátu FEK
členka oborové rady
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail egerova@fek.zcu.cz
telefon  377633607 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  UK 415, Ve zkouškovém období budou probíhat konzultační hodiny pouze na základě osobní domluvy
kancelář  UK-415, CD-316

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ADHRN Human resource management
DRLZN Řízení lidských zdrojů
MAD Manažerské dovednosti
MANG Management
PSM Personální management
SOMAD Sociální a manaž. dovedností