Fotografie

doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.

vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK
členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání

e-mail egerova@kpm.zcu.cz
telefon  377633600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Ve zkouškovém období probíhají konzultační hodiny dle osobní domluvy
kancelář  UK-414, CD-316

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, habilitace v oboru Ekonomika a management
2006-2010 Unverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení, obor Andragogika, Ph.D.
1993-1995 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta
1982-1987 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, PaedDr.

Speciální kurzy a další vzdělávání

2014 Aplikace statistických metod ve společenských vědách, StatSoft ACADEMY
2012 Vedení projektových týmů, Akreditováno Společností pro projektové řízení pro standard IPMA a Project Management Institute
2008 Komplexní výcvik mediace, Asociace mediátorů ČR
2006 Základní výcvik v mediační technice, Asociace mediátorů, ČR
2005 Professional management (online) - Diploma of Professional management, University of West Canada
2005 Řízení projektů, Manažerský svazový fond
2005 Školský management- Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství; PdF UK Praha a FEK ZČU Plzeň
2004 Minimum o regionální a strukturální politice EU, Úřad vlády ČR

Odborné stáže

2010 studijní pobyt, Tampere, Finsko (1 týden)
2007 studijní pobyt, UKF Nitra, Ústav technológie vzdelávania (1 týden)
2006 studijní pobyt, Kandó Kálmán Faculty, Budapesť, Maďarsko (1 týden)
2002 studijní pobyt, Limassol, Kypr (1 týden)
2000 studijní pobyt, Düsseldorf, SRN (1 týden)
1998 studijní pobyt, Claredon College, Nottingham, Velká Británie (2 týdny)

Ostatní profesionální aktivity

2016-dosud člen České manažerské asociace (ČMA)
2016-dosud člen mezinárodní asociace AIB (Academy of International Business)
2014-2017 člen mezinárodní asociace Society for Human Resource Management (SHRM)
2013-dosud fakultní koordinátor Erasmus smlouvy - Radom Academy of Economics, Polsko
2012-dosud člen redakční rady vědeckého časopisu Trendy v podnikání
2011-dosud člen redakční rady vědeckého časopisu Problems of Management in the 21st Century, international, periodical, peer reviewed scientific journal covering all issues related to management.
2010-dosud členka Akademického senátu ZČU v Plzni
2006-2008 externí hodnotitel projektů, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)