Management sociálních služeb (KPM/MSS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit problematiku řízení sociálních služeb, poskytnout teoretické poznatky nezbytné pro úspěšné vedení lidí v organizaci, seznámit s manažerskými technikami a nástroji, které jsou využívány v oblasti řízení lidských zdrojů, rozvíjet vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí.

Vyučující:

Prezenční studium