Strategický management (KPM/SMA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Pochopit význam a funkce strategického managementu v kontextu podnikání moderní organizace a objasnit roli managera jako stratéga. Seznámit s přístupy, koncepty a postupy strategického managementu.Vybavit studenty znalostmi a dovednosti nezbytnými pro formulaci, výběr a implementaci optimální strategie(í). Představit studentům příklady dobré praxe a diskutovat případové studie.

Vyučující:

Prezenční studium