Marketingové řízení firmy (KMO/MRP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit principy důležité pro marketingové řízení firmy a naučit studenty prakticky přistupovat k řešení problematiky sestavení marketingového plánu, jeho realizace a hodnocení, naučit analytické metody ke stanovení výchozí pozice firmy, naučit volit nejvhodnější strategii pro dosažení vytčených firemních cílů a realizovat jí v praxi s využitím příslušných marketingových nástrojů, zpracováním seminární práce ve zvolené firmě především Plzeňského regionu s využitím databázových systémů, kterými disponuje fakulta, naučit práci s databázemi a prezentovat výsledky.

Vyučující:

Prezenční studium