Management podniků a destinací CR (KMO/MPCR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat hlavní principy a postupy řízení dílčích subsystémů podniků působících v odvětví cestovního ruchu. Popsat a vysvětlit specifika managementu různých typů podniků cestovního ruchu. Charakterizovat metody personálního, finančního, informačního, revenue a destinačního managementu v podnicích a subjektech cestovního ruchu. Popsat podnikovou kulturu a etiku v podnicích cestovního ruchu. Popsat možnosti kooperace, integrace a partnerství v cestovním ruchu a uvést relevantní příklady. Charakterizovat legislativní normy v oblasti cestovního ruchu. Zprostředkovat veškeré obsahy v závislosti na reálných potřebách podniků a destinací cestovního ruchu.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)